Er der brug for hjælp til at dele boligen, når I skal skilles?

Er der brug for hjælp til at dele boligen, når I skal skilles?

Der er mange ting at skulle have styr på, hvis i skal skilles og har fælles ejendele. En af de ting der også er særligt vigtigt at få styr på er boligen Hvis der er tale om et formuefællesskab i boligen, er der behov for et skilsmisseskøde, hvis altså i ønsker at overdrage jeres fælles bolig til en af parterne. Her er det ligeledes nødvendigt, at der oprettet et en tinglysning af jeres skilsmisseskøde, for at aftalen er juridisk gældende. 

Hvorfor er det nødvendigt med et skilsmisseskøde? 

Når i bliver gift, så vil i automatisk indgå i et formueselskab med sin ægtefælle. Det er også det der kaldes et delingseje eller fælleseje. Det betyder som udgangspunkt, at jeres fælles ejendele skal deles ligeligt mellem jer, såfremt i skulle blive skilt.

Det hele sker automatisk når ægtepagten er underskrevet og såfremt at i ikke opretter en ægtepagt, vil det være hvad der gør sig gældende hvis i skal skilles. En ægtepagt om særeje betyder, at der kan stilles særlige krav hvis i skulle blive separeret, skilt eller en af jer skulle afgå ved døden. 

Bodeling kan være en fordel, når I bliver skilt 

Hvis der er tale om, at i er en del af det automatiske formuefællesskab, kan i med fordel få foretaget en bodeling hvor også boligen indgår. Det er bodelingen der er afgørende for, at de ejendele i har i fællesskab bliver delt ligeligt imellem jer.

Såfremt der er foretaget en ægtepagt, vil det dog ikke være en mulighed, da det er aftalen om ægtepagten og særeje der gør sig gældende, frem for alt andet. Når der er foretaget en bodeling mellem parterne, så vi i ikke længere være i et formuefællesskab sammen. 

Er I ugifte samlevende? 

Det er ikke kun par der bliver skilt der kan stå i problemer når alle ejendele skal gøres op. Det kan eksempel også være et ret stort problem, hvis i som ugifte samlevende vælger at gå fra hinanden, af den ene eller den anden årsag, men har købt en ejendom sammen eller har fælles økonomi.

I dette tilfælde, vil det være en fordel at have lavet en aftale på forhånd, om hvorvidt i ønsker at dele fælles ejendele, såfremt i ikke skulle være sammen mere og få underskrevet dette ved en advokat, så alt er juridisk bindende. 

Få styr på økonomien ved skilsmisseskøde 

Der er flere udgifter der skal tages hånd om og der skal styr på økonomien, hvis en af jer ønsker at overtage en fælles ejendom. Dette gælder også når det kommer til eventuel gæld. Skulle der være gæld i jeres fælles ejendom, så er det kun muligt at lave et skilsmisseskøde, når det er godkendt af et pengeinstitut. Skulle du være det mindst i tvivl om hvordan det hele foregår, også økonomisk, så kan du med fordel kontakte en boligadvokat, der kan hjælpe dig igennem hele processen fra start til slut. 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>